Projekty

V současné době v laboratoři pracujeme na více projektech. Jestli vás některý z nich zaujal, ozvěte se na kteroukoliv z kontaktních adres laboratoře. Výstupem z práce na projektu může být mimo jiné i zajímavá diplomová práce.

Prohlédněte si prosím i seznam závěrečných prací, a to jak v současnosti realizovaných, tak v minulosti úspěšně obhájených.

Specifický výzkum Smart City

V současné době realizujeme specifický výzkum vnímání Smart City konceptu v městech a obcích v České republice. V roce 2021 jsme realizovali ve spolupráci s Mendelovou univerzitou kvalitativní šetření v 35 obcích. Dotazníkové šetření bylo koncipováno jako řízený rozhovor. V současné chvíli dokončujeme vyhodnocení základních poznatků. S prvními závěry vystoupil dne 29.3.2022 Ing. Leonard Walletzký Ph.D. na Pracovní skupině pro Smart Cities na Ministerstvu pro místní rozvoj.

Následně chceme pokračovat ve výzkumu na mezinárodní úrovni a hledáme další zájemce, kteří nám chtějí pomoci.

Aplikace na podporu gestorů

Laboratoř spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na implementaci SMART koncepce. V rámci této spolupráce mimo jiné pracujeme na aplikaci pro podporu sdílení informací na celostátní úrovni (mezi tzv. gestory). Základní analýzu provedla ve své diplomové práci Zuzana Schwarzová, na ni nyní navzuje Janka Marschalková svojí bakalářskou prací.

Již nyní víme, že práce na této aplikaci bude ještě dost a určitě hledáme další zájemce.

Katalog chytrých služeb

Výše zmíněná aplikace je jen součástí celého souboru dalších aplikací, které společně tvoří Katalog chytrých služeb. Na realizaci pracujeme společně s Czech Smart City Clusterem, organizací ISFOR a dalšími. Cílem bude sjednotit pohled na aktivity, které provádějí obce - díky servisnímu přístupu a znalostí ze Service Science.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info