O laboratoři

Obecným cílem Laboratoře servisních systémů (SeSLab) je studovat možnosti poskytování služeb a jejich IT podporu (poskytovanou rovněž jako služba), a to tak, aby přinášela co největší hodnotu všem jejím uživatelům. Na této obecné myšlence je pak založen konkrétní výzkum v jednotlivých sekcích laboratoře.

U všech zmíněných okruhů se vždy snažíme uplatňovat komplexní přístup, založený mimo jiné na modelu 4 diamantů, specifického modelu, který umožňuje pochopení propojení jednotlivých kontextů města a jejich vzájemných vazeb. To nám mimo jiné umožňuje zahrnout do našich modelových příkladů i netechnické aspekty (lidské faktory, sociální dimenzi apod.). Tento přístup pak vede k definici nových řešení, které jsou pak jak městy, tak jejich obyvateli a dalšími stakeholdery přijímány lépe – už jen z toho důvodu, že jim přináší lepší přidanou hodnotu, kterou všichni zúčastnění jasně chápou.

 

Sekce laboratoře

Smart City

Bez popisku

Laboratoř se zabývá projekty, zaměřené na řešení aktuálních problémů měst a obcí, souvisejících s implementací Smart City metodiky – a to zejména z pohledu využití IT služeb. Zabýváme se výzkumem přidané hodnoty „chytrých služeb“, jakou roli hraje v této přidané hodnotě IT a jak správně tyto služby rozvíjet, udržovat a řídit.

Zabýváme se také použitím IT v koncepci odolnosti měst a komunit – jak správně koncipovat IT služby, tak aby přispívaly k rozvoji měst podle nejnovějších požadavků (uhlíková neutralita, odolnost, zelená města).

Vedoucí sekce: Ing. Leonard Walletzký

Otevřená data

Bez popisku

Velkou roli v práci laboratoře hraje kvalita – a to jak kvalita dat, tak i kvalita služeb v oblasti Smart City. Snažíme se aktivně působit na poli Otevřených dat a Otevřených formálních norem, jejich použití pro rozvoj chytrých služeb a rozvoj start-upů. Spolupracujeme s městy, kde se snažíme optimalizovat jejich práci s daty a jejich využití pro rozvoj služeb města.

Vedoucí sekce: Ing. Leonard Walletzký

 • Historie laboratoře

  Laboratoř servisních systémů vznika společně s novým oborem Service Science, Management and Engineering (SSME), dnes nazývaným Řízení softwarových systémů a služeb (RSSS). Tento obor přinesl na Fakultu informatiky Ing. Jaroslav Zelený, CSc. (nyní také člen laboratoře), v té době zaměstnanec společnosti IBM Czech Republic, zodpovídající za spolupráci s akademickým sektorem. Jejím historicky prvním vedoucím byl RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D. Zdenko Staníček byl zároveň i klíčovou osobou oboru SSME, díky němu obor raketově vyrostl z 18 studentů v roce 2008 k počtu přes 200 v roce 2010.

  Nárůst počtu studentů vedl k organizačním problémům a k diskuzi o náplni oboru. Došlo k výrazným změnám v rozsahu a struktuře studijních předmětů  a v organizaci externí praxe. Změny připravili a realizovali současní členové laboratoře Ing. Leonard Walletzký, Ph.D. a Ing. Jaroslav Zelený CSc. Dnešní podoba specializace Řízení vývoje služeb oboru Řízení softwarových systémů a služeb je postavena na těchto změnách.

  Laboratoř vždy synergicky podporovala výzkum multidisciplinárním přístupem ke službám. Na její půdě vytvořil Zdenko Staníček také teorii 4 diamantů, která se na oboru vyučuje dodnes.

 • Vize laboratoře

  Od roku 2018, kdy se do centra výzkumu laboratoře dostalo téma Smart City, laboratoř roste. Cílem je vybudovat do 4 let z SeSLab uznávané pracoviště, spolupracující s obcemi i firmami, zabývajícími se problematikou služeb (ať už na poli Smart City nebo Otevřených dat, v minulosti také ERP systémů), a zajistit trvalý přenos výsledků výzkumu do praxe, včetně vhodného grantového financování.

 • Hodnoty a pravidla

  V rámci laboratoře pěstujeme vzájemnou spolupráci všech členů – vždy hledáme synergie, jak si vzájemně pomoci posunout věci vpřed. Proto se uskutečňují setkání každé dva týdny všech spolupracovníků i skupin v rámci laboratoře, kde tyto možnosti diskutujeme. Řídíme se heslem, že úspěch jednotlivce je úspěchem laboratoře a naopak. Spolupracujeme i s akademiky napříč Masarykovou Univerzitou, konkrétně s Ekonomicko-správní fakultouFakultou sociálních studií.

 • Strategie

  Nové členy laboratoř získává mezi studenty. Všichni studenti nejen oboru SSME (nebo nově Řízení softwarových systémů a služeb) mají u nás dveře otevřené, pokud se chtějí věnovat některým kapitolám výzkumu. Všichni studenti, kteří píší závěrečnou práci pod vedením některého seniorního člena laboratoře, se zároveň stávají jejími členy. Za práci v laboratoři je možné získat i kredity: studenti si zapisují předmět PV202 Laboratoř servisních systémů. Tento předmět lze zapsat i opakovaně.

  Všechny studentské členy laboratoře, pokud o to mají zájem, zapojujeme i do akademické činnosti laboratoře, spolupráci na odborných konferenčních a časopiseckých článcích.

RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.

Videoprezentace laboratoře

Při příležitosti Dne otevřených dveří na FI v roce 2021 laboratoř vytvořila svou vlastní videoprezentaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info