Jak se zapojit

Nabízíme spolupráci všem studentům – nejen z Fakulty informatiky, ale i z ostatních fakult. Díky tomu, že témata, kterými se v laboratoři zabýváme, jsou multidisciplinární, lze uplatnit jakékoliv zaměření. Pokud Vás projekty nebo nabízená témata diplomových prací naší laboratoře zaujala, prosím kontaktujte nás.

Každý student, který je členem laboratoře, si má možnost zapsat předmět PV202. Ten byl zřízen proto, aby studenti získali kromě znalostí a vědomostí také motivaci kreditovou. Schůzky v rámci předmětu se konají v periodicitě 2 týdnů (osobně nebo virtuálně přes MS Teams). Individuální a skupinové schůzky jsou sjednávány operativně. V rámci celolaboratorních schůzek referuje každý člen o pokrocích ve své práci a synchronizují se úkoly na další běh.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info