Místní spolupráce

Členové laboratoře se aktivně podílejí na rozvoji Smart City v České republice. Leonard Walletzký a Jaroslav Zelený jsou autory přílohy metodiky Smart City, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR

Dále se Leonard Walletzký a Jaroslav Zelený podíleli na řešení projektu SMOČR – Smart Česko, kde se rovněž zabývali propojením IT služeb a Smart City. Výsledek tohoto projektu má velmi zásadní důsledky pro koncepci Smart City českých měst a obcí. Laboratoř servisních systémů se díky unikátním znalostem a poznatkům z tohoto projektu aktivně zapojuje do praktické implementace této mediky v městech a obcích.

Žďár nad Sázavou

S tímto městem spolupracuje naše laboratoř nejdéle – od roku 2018. Zatím byl v rámci spolupráce realizován server otevřených dat. V rámci návazných prací tuto implementaci dále rozšiřujeme a cílem je vytvořit pro město ucelenou datovou platformu a na jejím základě pak stavět další aplikace.

V únoru 2021 Žďár nad Sázavou společně s Fakultou informatiky MU podepsali Memorandum o společném záměru, které informuje o spolupráci s laboratoří na rozvoji města v oblasti Smart City.  

Memorandum o společném záměru

Dačice

S tímto městem jsme navázali spolupráci díky okolnostem, souvisejícím s COVID19. Díky naší účasti v projektu Smart Česko se k nám dostala prostřednictvím SMOČRu informace o nabídce firmy ATTIS, která chce obcím poskytnout svůj software za velmi výhodných podmínek – spoluautorem programu je mimo jiných také Roman Fišer, spoluautor Managementu podle kompetencí. Krizové řízení ale vyžaduje poměrně rozsáhlou analýzu procesů a dat, která je třeba do programu „dodat“ – a to je také jádrem spolupráce s touto obcí.

Ořechov u Brna

S touto obcí s 3000 obyvateli jsme navázali spolupráci v roce 2019. Cílem mimo jiné je aplikace konceptu Smart Česko i takovéto obci a pomoci vymýti mýtus, že Smart Česko je pouze pro města a pro obce význam nemá. Rádi bychom pomohli při vzniku manuálu pro starosty obdobných obcí, kde poradíme jak začít. V této chvíli pomáháme Ořechovu s konceptem webových stránek (viz diplomová práce Kateřiny Fialové) a s návrhem portálu občana – zde by měla být výsledkem Open Source knihovna, která umožní autorizaci proti e-identitě. Tím bychom chtěli usnadnit vznik portálu občana v menších obcích.

Lelekovice

S touto obcí jsme začali spolupracovat začátkem roku 2020. Aplikujeme v ní naše zkušenosti v oblasti publikace otevřených dat. Prvním krokem je vytvoření portálu otevřených dat a dashboardem, následovat pak budou další kroky, které musí být teprve upřesněny.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info