Zahraniční spolupráce

University of Salerno (UNISA)

S Univerzitou Salerno spolupracujeme aktivně už od roku 2013. Tato univerzita je pořadatelem stěžejní konference Naples Forum On Service, které se zástupci Fakulty informatiky účastní od jejího počátku v roce 2009. Zástupci univerzity se také podíleli a podílejí na výuce předmětů v rámci oboru SSME a RSSS:

S mnoha členy této univerzity spolupracují členové laboratoře také na konferenčních a časopiseckých článcích. S Univerzitou Salerno máme také uzavřenou smlouvu o výměně (Erasmus) a v současné době finalizujeme Double Degree studium, zaměřené na služby, nově také s přihlédnutím na Smart City. Situace byla ale zkomplikována karanténou, související s COVID19, takže start programu nelze zatím závazně určit.

S.I.Ma.S. - Innovation systems & Health Management

S.I.Ma.S. je mezifakultní výzkumné centrum na Univerzitě Salerno, se kterým naše laboratoř úzce spolupracuje. Výzkumné centrum se zabývá R&S inovativními technologiemi a dobrými metodami řízení pro socio-ekonomický rozvoj teritoriálních aktérů EU; přenosem technologií, řízením, a šířením inovací ve všech průmyslových sektorech a též specificky ve zdravotnictví; vědeckým výzkumem prováděným na univerzitě a ostatních univerzitách a s dalšími veřejnými a privátními výzkumnými středisky; a výzkumnými projekty a programy národního a mezinárodního zájmu. Jeho aktuálním ředitelem je prof. Francesco Polese.

prof. Francesco Polese

e‑mail:
www: https://docenti.unisa.it/025361/home

Francesco Polese je profesor Business Managementu na Fakultě Business studií -- Management a inovační systémy na University Salerno, kde vyučuje Service Management, Marketing, a management zdravotnictví. Je ředitelem a zakladatelem mezifakultního centra Simas (Innovation Systems and Healthcare Management) a autorem řady publikací zabývajících se sítěmi a řízením ve zdravotnickém prostředí. S perspektivou systems thinking, jeho výzkumné zájmy pokrývají Viable Systems Approach, Service Science, a Complexity. Od roku 2009 je společně s Evertem Gummessonem a Cristinou Mele spolupředsedou Naples Forum on Service.

Luca Carrubo

e‑mail:
www: https://docenti.unisa.it/030103/home

Luca Carrubbo promoval na University of Naples s vyznamenáním v programu Business Management v roce 2006 a svoje Ph.D. v Business Managementu získal v roce 2011. Od roku 2018 je docentem na Univerzitě Salerno v Business Managementu. Pod správou má katedru DISA-MIS (Business' Sciences, Management and Innovation Systems). Luca během let učil množství předmětů, jako např. "Complexity Management" na University of Salerno, "Business Internationalization" a "Innovation Management" na Universitas Mercatorum in Rome (2018-2015), "Marketing strategies in service business" od roku 2012 jako hostující profesor na Masarykově univerzitě v Brně, a "Service Management and Business Management" na University of Cassino and Southern Lazio (2011-2015). Byl výzkumným pracovník na University of Salerno a členem SIMAS Interdepartmental Research Centre, zabývajícím se Innovation Systems and Healthcare Management (2017-2015). Od roku 2011 je členem asociace ASVSA (asociace zabývající se koncepčním vývojem a mezinárodním šířením vědeckých poznatků z Viable Systems Approach).

University of Naples

S Univerzitou v Neapoli jsme navázali spolupráci v roce 2020. Působí v ní Francesco Caputo, který v roce 2018 pracoval i v naší laboratoři. Společně jsme se dohodli na obnově výuky předmětu J007 Knowledge Management, který by měl být pro studenty přístupný v nejbližší době. Připravujeme také Erasmus smlouvu pro výměnu studentů a učitelů.

Francesco Caputo

e‑mail:
www: https://www.docenti.unina.it/francesco.caputo2

Francesco Caputo, Ph.D., je seniorní výzkumný pracovník na Ústavu ekonomie, managementu a institucí na University of Naples "Federico II" a pomocný profesor na University of Roma. Je autorem více než 100 publikací a členem redakčních kruhů několika italských i mezinárodních vědeckých časopisů. Byl finalistou v 2012/2013 Emerald/EMRBI Business Research Award a vyhrál cenu za nejlepší práci či prezentaci na množství sympózií a konferencí. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy se řadí komplexita, management znalostí, systems thinking, a další.

University Bucharest

Univerzita Bukurešt je v poslední době díky aktivitám prof. Dragoicei velmi aktivní na poli služeb – a to zejména díky spolupráci s Michelem Leonardem, se kterým řídí jednu z nejprestižnějších konferencí, zaměřených na Service Science – IESS. S Prof. Dragoniceou v současné době jenáme o hostování na FI a v naší laboratoři, nově lze i na Univerzitu Bukurešť vycestovat v rámci nově uzavřené smlouvy Erasmus.

Monica Dragoicea

Monica Dragoicea je profesorkou na Faculty of Automatic Control and Computers na University Politehnica of Bucharest. Má Ph.D. v Automatic Control (2000) a bakalářský titul z roku 1993 ze stejnojmenného programu na stejné univerzitě. Magisterský titul získala v roce 1999 v programu Engineering Management od Technische Universität Wien, Rakousko, a School of Business Administration, Oakland University, Rochester, MI, Spojené státy americké.

Posledních 20 let se zabývá teoretickou a experimentální prací v Software and Systems Engineering. Mezi její výzkumné zájmy se řadí modelování a simulační systémové inženýrství, real-time systémy, inženýrství servisních systémů, digitální design služeb, a výpočetní inteligence. Je členkou organizací IEEE (Systems, Man, and Cybernetics Society), ISSIP (International Society of Service Innovation Professionals), a SRR (Robotics Society of Romania).

ESIEE Paris

Na ESIEE je poměrně dlouhou doby vyučován mezinárodní program s názvem MOTIS, který je podobně jako obor SSME a specializace RSSS na Fi vyučován v angličtině. Na výuce předmětů v tomto oboru se pravidelně podílí i vedoucí laboratoře, Leonard Walletzký.

I s ESIEE je uzavřena smlouva Erasmus, která umožňuje našim studentům využít nabídky této univerzity.

Derek Mainwering

V rámci spolupráce Derek Mainwering (vedoucí oboru MOTIS 2016-2019) od roku 2016 vyučuje na Fakultě informatiky velmi úspěšný kurz PV263 – Intercultural management.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info