Lidé

Členové laboratoře

Vedení

Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.

Vedoucí laboratoře, Vedoucí sekcí Smart City a Otevřená data

telefon: 549 49 7690
e‑mail:

Leonard Walletzký pracuje na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně od roku 2011. Zabývá se především Teorií služeb (Service Science) a její uplatnění v oblasti informačních technologií. Dále je odborníkem v problematice marketingu služeb a řízení - vše v kombinaci s ICT. Od roku 2013 vede Laboratoř servisních systémů, v rámci které se mimo jiné zaměřuje na analýzu SMART City a designu služeb. Publikoval články o koncepci SMART City a vedl již několik prací týkající se aplikace služeb ICT v rámci SMART City.

Ing. Jaroslav Zelený, CSc.

Odborný garant a člen vědecké rady na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity

Jaroslav Zelený strávil 44 let svého života jako specialista, výzkumný pracovník a manager v oblasti IT (Výzkumný ústav matematických strojů, IBM ČR). Na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity spoluzakládal nový studijní obor Service Science, který je založen na přístupu k IT jako službám a má multidisciplinární charakter. Na FI MU působí jako odborný garant tohoto oboru a člen vědecké rady. S ICT unií spolupracuje v oblasti jejích aktivit ve vzdělávání. Mezi jeho aktuální zájmy patří úloha Smart City jako služby a uplatnění IT jako dominantního prvku v projektech Smart City.

Doktorští studenti

Mgr. Zuzana Schwarzová

Technická, organizační a administrativní podpora laboratoře
Doktorské studium: Multicontextual analysis of Smart City environment and its influence on the design of IT services

e‑mail:
Magisterští studenti

Bc. Jozef Cibík

Support of Smart City Innovation development

e‑mail:

Bc. Roman Čada

Téma bude specifikováno

e‑mail:

Bc. Karolína Hečová

Téma bude specifikováno

e‑mail:

David Ševčík

Téma bude specifikováno

e‑mail:

Bc. Daniel Pecuch

Téma bude specifikováno

e‑mail:

Bc. Richard Šanda

Téma bude specifikováno

e‑mail:

Bc. Ladislav Dlhopolček

Téma bude specifikováno

e‑mail:

Bc. Janka Marschalková

Téma bude specifikováno

e‑mail:

Bc. Peter Šípoš

Téma bude specifikováno

e‑mail:
Bakalářští studenti

Jana Havránková

e‑mail:

Eduard Štefan Mlynárik

Téma bude specifikováno

e‑mail:
Bývalí členové
  • RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
    • Historicky první vedoucí laboratoře a klíčová osoba oboru SSME, viz historie
  • doc. Mouzhi Ge, Ph.D.
    • Původní vedoucí sekce Kvality dat a služeb
    • Odchod jaro 2021

 

Spolupráce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info