Nabídka témat závěrečných prací

Ve spolupráci s laboratoří můžete napsat a obhájit svou bakalářskou či diplomovou práci. Její téma si můžete zvolit z následujících okruhů, nebo si jej lze individuálně dohodnout. Úspěšně obhájená témata pro inspiraci lze nalézt na této stránce.

Zaujalo-li Vás jakékoliv téma nebo máte představu o tématu vlastním, neváhejte prosím kontaktovat Zuzanu Schwarzovou.

Seznam potenciálních okruhů

SmartCity

Aplikace chytré služby ve Smart City - BP

Jedná se o velmi obecné téma. Při zadání práce je třeba jej dále specifikovat.

Odkaz v ISu

Návrh vybrané Chytré služby - DP

Cílem práce je navrhnout, vytvořit a popsat model Chytré služby, který bude dále používán jako obecná šablona. Chytré služby nejsou nikdy tvořeny jako nezávislé entity, nýbrž mezi sebou souvisejí a jsou mezi sebou provázány. Práce ukáže, jak může být celé prostředí služeb popsáno v datovém modelu pro umožnění chytřejšího a efektivnějšího designu nových a inovativních služeb.

Odkaz v ISu

Rozvoj a výzkum Smart City - DP

Smart City je fenoménem posledních let. Toto téma je vypsáno pro všechny, kdo by se rádi zabývali implementací IT služeb do konceptu Smart city nebo uplatnili své analytické myšlení. Konkrétní téma bude vždy určeno až na základě rozhovoru s konkrétním studentem.

Odkaz v ISu

ERP Systémy

Implementační úpravy v ERP systému - DP

Cílem práce je analýza konkrétního problému ve zvoleném ERP systému a návrh, vývoj a implementace pokročilé funkcionality v tomto ERP systému. V povinné části práce bude též analýza přidané hodnoty této implementace pro použití konečným uživatelem v aplikaci.

Odkaz v ISu

(DP = diplomová práce / BP = bakalářská práce)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info